خرید ملک

بی‌نام توسط بی‌نام در زمینه مشاوره حقوقی ملکی صفر

ملکی را ۴۰ سال پیش از آقایی خریدم و قولنامه دستی نوشته ایم بعد ۳۰ سال خانمی که سند دردست دارد شکایت نموده و پس از طی مراحل قانونی برایه خراب کردن منزلم آمده باید چه کارکنم آیا من اینجا حقی ندارم

صفر جواب برای این مشاوره حقوقی.

سوال و مشاوره حقوقي جدید

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

وکیل و قاضی بازنشسته دادگستری
موسسه حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی توسط وکیل

مشاوره حقوقی در موسسات با وکیل پایه یک دادگستری، یک مشاوره حقوقی خوب می‌تواند شما را نصبت به مسائل حقوقی آگاه سازد. یک مشاوره حقوقی خوب می‌تواند شما را در انتخاب وکیل دادگستری و یا سرح دعاوی یاری رساند.

مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی توسط وکیل

چرا وکیل پایه یک دادگستری

 1. ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط وکیل خوب تهران و مشاور حقوقی خبره بر اساس رشته های تخصصی مرتبط
 2. قبول مسئولیت نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری و پاسخگویی قانونی به موکلین در چارچوب قرارداد با موسسه
 3. وجود تعرفه های وکیل مناسب و قابل قبول درمقایسه با نرخ رایج خدمات حقوقی در کشور
 4. امکان تقسیط حق الوکاله وکیل دادگستری
 5. امکان بهره مندی از حضور دو وکیل دادگستری در برخی پروندهای قضایی بدون پرداخت مبلغ اضافی
 6. استفاده از مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین در سراسر کشور و تهران به همراه مشاوره حقوقی تلفنی

خرید ملک

بی‌نام توسط بی‌نام در زمینه مشاوره حقوقی ملکی یک

با سلام 
موضوع خرید ملکی میباشد که فروشنده ها سه نفر شریک میباشند با درصد مالکیت های متفاوت. ملک نوساز بوده و سند ملک در حال حاضر آماده نیست و چند ماه آینده آماده میشود ولی خود ملک در زمان تسویه ۸۰% کل معامله تحویل میگردد.
حال سوال این است که بنده به عنوان خریدار چه نکاتی را می بایست جهت اطمینان از درستی معامله رعایت کنم؟و چه مدارکی باید جمع آوری نمایم تا در آینده مشکلی پیش نیاید؟

با تشکر

یک جواب برای این مشاوره حقوقی.

سوال و مشاوره حقوقي جدید

خرید ملک

بی‌نام توسط بی‌نام در زمینه مشاوره حقوقی ملکی

سلام بهتر است برای تنظیم قرار داد مشاوره حضوری با وکیل داشته باشید تا با تنظیم یک قرار داد بتوانید جلوی سواستفاده احتمالی و تضیع حق خود را بگیرید.

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

وکیل و قاضی بازنشسته دادگستری
موسسه حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی توسط وکیل

مشاوره حقوقی در موسسات با وکیل پایه یک دادگستری، یک مشاوره حقوقی خوب می‌تواند شما را نصبت به مسائل حقوقی آگاه سازد. یک مشاوره حقوقی خوب می‌تواند شما را در انتخاب وکیل دادگستری و یا سرح دعاوی یاری رساند.

مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی توسط وکیل

چرا وکیل پایه یک دادگستری

 1. ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط وکیل خوب تهران و مشاور حقوقی خبره بر اساس رشته های تخصصی مرتبط
 2. قبول مسئولیت نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری و پاسخگویی قانونی به موکلین در چارچوب قرارداد با موسسه
 3. وجود تعرفه های وکیل مناسب و قابل قبول درمقایسه با نرخ رایج خدمات حقوقی در کشور
 4. امکان تقسیط حق الوکاله وکیل دادگستری
 5. امکان بهره مندی از حضور دو وکیل دادگستری در برخی پروندهای قضایی بدون پرداخت مبلغ اضافی
 6. استفاده از مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین در سراسر کشور و تهران به همراه مشاوره حقوقی تلفنی

خرید ملک

بی‌نام توسط بی‌نام در زمینه مشاوره حقوقی ملکی صفر

سلام بهتر است برای تنظیم قرار داد مشاوره حضوری با وکیل داشته باشید تا با تنظیم یک قرار داد بتوانید جلوی سواستفاده احتمالی و تضیع حق خود را بگیرید.

مشاوره حقوقی

صفر جواب برای این مشاوره حقوقی.

سوال و مشاوره حقوقي جدید

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

وکیل و قاضی بازنشسته دادگستری
موسسه حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی توسط وکیل

مشاوره حقوقی در موسسات با وکیل پایه یک دادگستری، یک مشاوره حقوقی خوب می‌تواند شما را نصبت به مسائل حقوقی آگاه سازد. یک مشاوره حقوقی خوب می‌تواند شما را در انتخاب وکیل دادگستری و یا سرح دعاوی یاری رساند.

مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی توسط وکیل

چرا وکیل پایه یک دادگستری

 1. ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط وکیل خوب تهران و مشاور حقوقی خبره بر اساس رشته های تخصصی مرتبط
 2. قبول مسئولیت نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری و پاسخگویی قانونی به موکلین در چارچوب قرارداد با موسسه
 3. وجود تعرفه های وکیل مناسب و قابل قبول درمقایسه با نرخ رایج خدمات حقوقی در کشور
 4. امکان تقسیط حق الوکاله وکیل دادگستری
 5. امکان بهره مندی از حضور دو وکیل دادگستری در برخی پروندهای قضایی بدون پرداخت مبلغ اضافی
 6. استفاده از مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین در سراسر کشور و تهران به همراه مشاوره حقوقی تلفنی

خرید ملک

بی‌نام توسط بی‌نام در زمینه مشاوره حقوقی ملکی صفر

سلام و خسته نباشد بنده یک ملم معامله کردم که در مبایه نامه مبلغ ملک و مشخصات آن از قبیل گارکینک و انباری قید شده است ولی در پایین مبایه نامه متن  ضمنا قرارداد قبلی آپارتمان فوق مستندات این قرارداد می باشد و مالک قبلی موظف امضا قولنامه میباشد قید شده است که در آن قیمت انباری نسبت به قیمت آپارتمان محاسبه میگردد قید شده است .آیا بنده ملزم به اجرا آن میباشم در صورتی که مبلغ ملک در قولنامه قبل با جدید متفاوت میباشد
با تشکر حسسین یگانه

صفر جواب برای این مشاوره حقوقی.

سوال و مشاوره حقوقي جدید

مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری

وکیل و قاضی بازنشسته دادگستری
موسسه حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی توسط وکیل

مشاوره حقوقی در موسسات با وکیل پایه یک دادگستری، یک مشاوره حقوقی خوب می‌تواند شما را نصبت به مسائل حقوقی آگاه سازد. یک مشاوره حقوقی خوب می‌تواند شما را در انتخاب وکیل دادگستری و یا سرح دعاوی یاری رساند.

مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی توسط وکیل

چرا وکیل پایه یک دادگستری

 1. ارائه کلیه خدمات حقوقی توسط وکیل خوب تهران و مشاور حقوقی خبره بر اساس رشته های تخصصی مرتبط
 2. قبول مسئولیت نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری و پاسخگویی قانونی به موکلین در چارچوب قرارداد با موسسه
 3. وجود تعرفه های وکیل مناسب و قابل قبول درمقایسه با نرخ رایج خدمات حقوقی در کشور
 4. امکان تقسیط حق الوکاله وکیل دادگستری
 5. امکان بهره مندی از حضور دو وکیل دادگستری در برخی پروندهای قضایی بدون پرداخت مبلغ اضافی
 6. استفاده از مشاوره حقوقی حضوری و آنلاین در سراسر کشور و تهران به همراه مشاوره حقوقی تلفنی

موسسه دادگان